Cel Fundacji

Celem Fundacji jest:

 

  1. Wszechstronna pomoc dorosłym, dzieciom i młodzieży poprzez działalność poradniczą, edukacyjną, kulturalną, oświatową i wydawniczą.
  2. Wspieranie rozwoju jednostki w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym i zawodowym.
  3. Budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.
  4. Tworzenie miejsca oparcia dla osób zainteresowanych kulturą i sztuką o kierunku rozwoju duchowego człowieka.
  5. Promowanie i upowszechnienie wiedzy o ikonie, twórczości ikonopisarskiej, teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu.