Kim jesteśmy

Zarząd fundacji „Ikona Dziś”


Elżbieta Teresa Jackowska- Kurek, prezes fundacji „Ikona Dziś”.

Praktykująca malarka ikon, nauczycielka ikonopisania, mentorka, społecznik, kuratorka wystaw, organizatorka i kreatorka wydarzeń kulturalnych, spotkań seminaryjnych z wykładami oraz wyjazdów studyjnych „Śladami najpiękniejszych ikon świata”. Ikony uczyła się od różnych nauczycieli, najbardziej ceni sobie Amirana Goglidze i Grigorija Jakovleva. Stworzyła autorski program holistycznego nauczania sztuki ikony. Autorka artykułów o roli ikony i ikonografa we współczesnym świecie. Jej ikony wystawiane są w kościołach i muzeach a na stałe znajdują się w kościołach, kaplicach i w domach prywatnych.

Kinga Świstak

Absolwentka teologii (spec. edukacja medialna i dziennikarstwo) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studentka pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Zawodowo zajmuje się realizacją projektów społeczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Od  roku 2017 uczestniczy w warsztatach ikonograficznych w Kościele Środowisk Twórczych św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta Chmielowskiego na Placu Teatralnym w Warszawie.

Paweł Rybkowski,

Zawodowo jest muzykiem, gra na skrzypcach. Ukończył Akademię Muzyczną im Fryderyka Chopina i pracuje w Filharmonii Narodowej.  Miłośnik sztuki. Pasjonat zdjęć i filmów – nagrywa filmy z ciekawych wydarzeń, również z wykładów i warsztatów Akademii Ikony.


Rada fundacji „Ikona Dziś”


Dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak, przewodniczący rady fundacji „Ikona Dziś”

Miłośnik ikon. Pielgrzym. Współtwórca koncepcji i współzałożyciel Warszawskiej Drogi Świętego Jakuba. Jest członkiem Kongregacji Camino Polonia, pielgrzymem, podróżnikiem, organizatorem wypraw m.in. do Etiopii. Na bazie doświadczeń z podróży po Etiopii, Egipcie, Syrii, Gruzji, Armenii, Ukrainie, Rosji, Bułgarii, Rumunii poszukuje kulturowych elementów łączących te kraje, stara się tworzyć pomosty między kulturą Wschodu i Zachodu. Swoje prelekcje ilustruje bogatym materiałem zdjęciowym.  Autor przewodnika: Warszawska Droga św. Jakuba.

Ks. dr Henryk Paprocki, wykładowca Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz  Teologii Zasadniczej w Prawosławnym Seminarium Duchownym  w Warszawie, rzecznik prasowy Kościoła prawosławnego, szef Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej, autor licznych prac z zakresu teologii prawosławnej i tłumacz wielu publikacji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich.

Ks. Grzegorz Michalczyk, Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych i Rektor kościoła pw. św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ, wykładowca na Papieskim Wydz. Teologicznym w Warszawie oraz w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Gródku Podolskim na Ukrainie; asystent krajowy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, były przełożony świętolipskiej wspólnoty jezuitów, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej czczonej jako Matka Kościoła Jedności Chrześcijan; obecny proboszcz wspólnoty w Wasilkowie; autor wielu książek, m.in. „Świat ludzkich kryzysów” (1997, 2010), „Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci” (2002), „Antykryzysowy poradnik biblijny”, „Refleksje na trudny czas” (2010),”Zrozumieć bliźniego”. (2010)

Aleksandra Kurek, pasjonatka nowoczesnych technologii. Pracę magisterską obroniła na wydziale kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Prejsa.


Wspierają nas:

Ambasadorowie: ks. Grzegorz Michalczyk, Regina Kaźmierczak, Marzena Matyaszczyk, Izabele Jeleniewska, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, prof. Paweł Stanisław Sysa, śp. Maria Osuchowska Marcelletti

Wykładowcy: ks. dr Henryk Paprocki, ks. Grzegorz Michalczyk, prof. dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. dr hab. Ewa Kocój, ks. dr Piotr Nikolski, d. dr Łukasz Leonkiewicz, Michał Płoski. Łukasz Hajduczenia, Witali Michalczuk, ks. dr Artur Aleksiejuk, ks. Roman Batorski, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, ks. Marek Wojnarowski, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM.

Więcej o naszych działaniach:

http://www.akademiaikony.plhttp://studiumikony.blogspot.com,https://www.facebook.com/akademiaikony?ref=hl