Kim jesteśmy

Zarząd fundacji „Ikona Dziś”


Elżbieta Teresa Jackowska- Kurek, prezes fundacji „Ikona Dziś”.

Praktykująca malarka ikon, nauczycielka ikonopisania, mentorka, społecznik, kuratorka wystaw, organizatorka i kreatorka wydarzeń kulturalnych, spotkań seminaryjnych z wykładami oraz wyjazdów studyjnych „Śladami najpiękniejszych ikon świata”. Stworzyła autorski program holistycznego nauczania sztuki ikony. Autorka artykułów o roli ikony i ikonografa we współczesnym świecie. Jej ikony pomagają w skupieniu i modlitwie w świątyniach i pobożności prywatnej a wierność tradycyjnej technice zapewnia trwałość i daje możliwość przekazywania ich z pokolenia na pokolenie.

Klaudia Daria Hałuszka,

Obroniła pracę magisterską o twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego na Ukrainistyce Uniwersytetu Warszawskiego i zamierza napisać doktorat. Bierze udział w konferencjach naukowych, tematy ostatnich wystąpień (2015 rok): Wizja kobiety w twórczości Jerzego Nowosielskiego (Konferencja Młodych Ukrainistów na Uniwersytecie Warszawskim ), Napisy w sztuce Jerzego Nowosielskiego ( konferencja „Tekst a dzieło” Uniwersytet Łódzki

Paweł Rybkowski,

Zawodowo jest muzykiem, gra na skrzypcach. Ukończył Akademię Muzyczną im Fryderyka Chopina i pracuje w Filharmonii Narodowej.  Miłośnik sztuki. Nagrywa filmy z ciekawych wydarzeń.


Rada fundacji „Ikona Dziś”


Dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak, przewodniczący rady fundacji „Ikona Dziś”

Pasjonat ikony. Pielgrzym. Autor, twórca koncepcji i założyciel Warszawskiej Drogi Świętego Jakuba. Jest członkiem Kongregacji Camino Polonia, pielgrzymem, podróżnikiem, organizatorem wypraw m.in. do Etiopii. Na bazie doświadczeń z podróży po Etiopii, Egipcie, Syrii, Gruzji, Armenii, Ukrainie, Rosji, Bułgarii, Rumunii poszukuje kulturowych elementów łączących te kraje, stara się tworzyć pomosty między kulturą Wschodu i Zachodu. Swoje prelekcje ilustruje bogatym materiałem zdjęciowym.  Autor przewodnika: Warszawska Droga św. Jakuba.

Ks. dr Henryk Paprocki, wykładowca Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz  Teologii Zasadniczej w Prawosławnym Seminarium Duchownym  w Warszawie, rzecznik prasowy Kościoła prawosławnego, szef Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej, autor licznych prac z zakresu teologii prawosławnej i tłumacz wielu publikacji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich.

Ks. Grzegorz Michalczyk, Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych i Rektor kościoła pw. św.  Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ, wykładowca na Papieskim Wydz. Teologicznym w Warszawie oraz w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Gródku Podolskim na Ukrainie; asystent krajowy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, przełożony świętolipskiej wspólnoty jezuitów, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej czczonej jako Matka Kościoła Jedności Chrześcijan, autor wielu książek, m.in. Świat ludzkich kryzysów (1997, 2010), Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci (2002), Antykryzysowy poradnik biblijny, Refleksje na trudny czas (2010),Zrozumieć bliźniego. (2010)

Aleksandra Kurek, kulturoznawczyni, gra na skrzypcach, pasjonatka nowoczesnych technologii. Pracę magisterską obroniła na wydziale kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Prejsa.


Wspierają nas:

Ambasadorowie: Maria Helena Osuchowska-Marceletti, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, prof. Paweł Stanisław Sysa.

Wykładowcy: ks. dr Henryk Paprocki, ks. Grzegorz Michalczyk, prof.dr hab. Barbara strzałkowska, prof. dr hab. Ewa Kocój, ks. dr Piotr Nikolski, d. dr Łukasz Leonkiewicz, Michał Płoski. Lukasz Hajduczenia, Vitali Michalczuk, ks. dr Artur Aleksiejuk, ks. Roman Batorski, ks. prof. dr hab Józef Naumowicz, ks. Marek Wojnarowski, dr Irina Tatarova.

Więcej o naszych działaniach:

http://www.akademiaikony.plhttp://studiumikony.blogspot.com,https://www.facebook.com/akademiaikony?ref=hl