Wystawy

Wystawy ikon powstałych na naszych warsztatach są okazję do analiz i podsumowań, jak też do licznych spotkań z odwiedzającymi nas.