Ikona – korzenie i owoce wiary

W kościele pw. św. Brata Alberta i św. Anrdrzeja Apostoła w Warszawie w dniach 16.06.- 23. 07. 2017 miała miejsce wystawa ikon współczesnych. Zgromadzone prace prezentowały owoce warsztatów pisania ikon prowadzonych przez Elżbietę Jackowską- Kurek. Na wystawie były również ikony  Elżbiety Jackowskiej- Kurek oraz Roberta Rumina i Michała Płoskiego. Dużym powodzeniem cieszyły się oprowadzania kuratorskie po wystawie i spotkania tematyczne prowadzone przez Elżbietę Jackowską – Kurek. Pani Elżbieta prezentowała warsztat ikonografa i podjęła trzy tematy: Mandylion, Trójca Święta i Drabina do Raju. W Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie już piąty raz organizowana jest tak duża wystawa ikony pisanej tradycyjnie a jednak współczesnej.   Pozwala to twierdzić, że jest tu taka przestrzeń, w której można zobaczyć przez ikonę korzenie i owoce wiary dziś.

 

×

Comments are closed.